Perfil do Contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información da actividade contractual do Consorcio de Santiago de Compostela ponse a disposición de todo o persoal interesado o presente Perfil de Contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.


A partires do 09 de novembro de 2017, as novas licitacións do Consorcio de Santiago, poden ser consultadas na plataforma de contratación do sector público clicando no seguinte enlaceLicitacións de contratos menores en curso:

Servicio especializado para o asesoramento en normativa vixente en materia de protección de datos

Sistema de extinción do trafo do Palacio de Congresos i Exposicións de Galicia 

Servizo de mantemento das instalacións da sala de caldeiras, enfriadora, climatización e chan radiante da Escola de Altos Estudos Musicais

Suministro de equipamento informático para o Consorcio da cidade de Santiago (fin de entrega de ofertas o 15-12-2017)

- Mantemento das instalacións da Casa do Cabildo

- Servizo de redacción de estudos de seguridade e saúde e realización das coordinacións das obras proxectadas e dirixidas polos técnicos do Consorcio da cidade de Santiago

- Suministro de cableado de instalación aérea de son para a RFG

- Adquisición tarimas para a orquestra Real Filharmonía de Galicia

- Servizo de mantemento do aparato elevador da Casa do Cabildo

 

Para consultar licitacións anteriores, siga esta ligazón