Rehabilitación de Locais

As axudas aos locais, dentro do ámbito de Protección Especial da Cidade Histórica, abarcan a aqueles que están situados na planta baixa ou nos sotos ou semisótano, ademais de contar con fachada á vía pública. Estas axudas consisten principalmente en subvencións a fondo perdido para a realización de obras. Tamén inclúen o asesoramento técnico e de xestión. 


               

 

  

CONVOCATORIA 2017

Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións (SNPS)