As Marías

Autor: 
Varios
Formato: 
Rústica
Año: 
1994
Características: 
60 pag./pax. 29x12 cm

Publicación editada con motivo da inaguración do monumento a As Marías, realizado polo escultor César Lombera. Recóllense relatos de Xerardo Estévez, Antón Fraguas, César Lombera, Roberto Vidal Bolaño, Salvador García-Bodaño, Borobó, Fermín Bescansa Martínez, Xosé Lois Bernal (Farruco), Xabier Queipo e Bernardino Graña.


ISBN: 
ISBN 84-88628-32-3