A Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago (1903-1929)

Autor: 
Antonio Miguez Macho y Miguel Cabo Villaverde
Formato: 
Rústica
Año: 
2012
Características: 
156 pag. 14 X 21 cm.

Obra gañadora do II Premio de Ensaio Hostórico "Domingo Fontán" da Real Sociedad Económica de Amigos do País de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. Nestas páxinas examínase a traxectoria da Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago integrándoa no seu contexto histórico e espacial, o reinado de Alfonso XIII e a Compostela do solpor da era monterista.

ISBN: 
978-84-7824-628-1