Rehabilitación de monumentos 2019

Ermida de Agualada de Marantes

 

Proxectoobras de mantemento da ermida de Agualada de Marantes

Intervenciónrealizaranse tarefas de renovación da pintura e limpeza da pedra das fachadas, renovarase o tellado da sancristía e levarase a cabo a drenaxe da cara exterior dos muros que conforman a igrexa.

 

         


 

Edificio da Praza de Salvador Parga nº 4

 

Proxecto: instalación dun ascensor no edificio da Praza de Salvador Parga nº 4

Intervención: vaise instalar un ascensor no edificio da cidade histórica situado na Praza de Salvador Parga nº 4. Na actualidade é a sede do Conservatorio Histórico, o Ateneo de Santiago e a Real Sociedad Económica de Amigos del País. A finalidade desta intervención é garantir a accesibilidade universal a todas as plantas deste inmoble.

 Museo do Pobo Galego


Proxectoadecuación da ala sur do conxunto de San Domingos de Bonaval para uso do Museo do Pobo Galego

Intervenciónunha das propostas máis relevantes do proxecto é a creación dun núcleo de comunicación vertical, integrado por un ascensor de alta capacidade e por unha escaleira que unirá todas as plantas. As fachadas da ala sur vanse revocar, melloraranse as condicións térmicas e renovaranse as cubertas. Substituirase ademais a estrutura portante dos forxados que se atopan en mal estado ou que son incapaces de soportar as cargas de uso propias dun museo. Realizarase a limpeza e restauración da fachada do atrio da igrexa de Bonaval, das súas carpinterías e das súas reixas históricas.