Eduardo Blanco-Amor e Santiago de Compostela. O tema compostelano no labor xornalístico dun emigrante

Autor: 
María Teresa Araújo García
Formato: 
Rústica
Año: 
1995
Características: 
229 pag./pax 16x21 cm

Presentación de Anxo Tarrío Varela. Ilustracións de Manuel R. Moldes. Recopilación e análise dos artigos escritos por Blanco Amor, relacionados coa cidade de Santiago e aparecidos en diferentes xornais revistas.

ISBN: 
84-605-3291-7