Monjes y boticarios. La farmacia del monasterio de San Martín Pinario de Santiago

Autor: 
J. Santiago Sanmartín Míguez
Formato: 
Cartoné
Año: 
1997
Características: 
151 pag. 21x29 cm

Prólogo de Delfín García Guerra. A partir do achado dun manuscrito do século XVIII no mosteiro benedictino de San Paio de Antealtares de Santiago, se perfiló o marco espazo-temporal deste traballo, que ten dúas vertentes: a histórica e a técnica.

ISBN: 
84-87709-14-1