La vida musical en Santiago a finales del siglo XIX

Autor: 
María García Caballero
Formato: 
Rústica
Año: 
2008
Características: 
407 pag./pax 17 X 24 cm

Este traballo de María García Caballero transpórtanos a unha Compostela na que a música empeza a trascender os seus espazos habituais relixiosos e ábrese a novas manifestacións máis laicas e urbanas ligadas ao Rexionalismo. A autora fai un percorrido polas Festas do Apóstolo, as representacións de zarzuela e ópera, os teatros, as sociedades de recreo, os orfeones e rondallas, a tuna... que existiron na nosa cidade no XIX.

ISBN: 
978-84-89323-26-1