De onte a hoxe. Ensaios xornalísticos dende Compostela

Autor: 
Salvador García Bodaño
Formato: 
Rústica
Año: 
1993
Características: 
143 pag./pax 19x29 cm

Esta edición, na que se recollen artigos de prensa de Salvador García Bodaño editados en El Correo Gallego, é unha referencia vital de Galicia vista desde o ollo crítico dun home de letras, observador imparcial de canto lle rodea, sensible e pulcro.

ISBN: 
84-8064-034-0